Przeczytaj tekst i odpowiedz na polecenia :

Niektóre schorzenia genetyczne można wykryć w czasie ciąży. W tym celu należy wykonać aminopunkcję. w podanym płynie znajdują się między innymi żywe komórki płodu, które można poddać badaniom, na przykład oznaczaniu prawidłowości kariotypu. Przeprowadzenie tego typu badań budzi wiele wątpliwości natury etycznej i moralnej

1. Wyjaśnij na czym polega badanie opisane w tekście
2. Podaj przykłady chorób genetycznych, które można zdiagnozować przy pomocy badań prenatalnych
3. Opisz przyczyny i objawy jednej z chorób podanych w zadaniu poprzednim
4. Przedstaw swoje zdanie na temat stosowania badań prenatalnych ( za lub przeciw). Podaj dwa argumenty, którymi mógłbyś się posłużyć uzasadniając swoje stanowisko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T01:27:06+01:00
1.Aminopunkcja polega na pobraniu płynu owodniowego kobiety ciężarnej, za pomocą igły punkcyjnej którą wbija się do brzucha
2.Zespół Downa ,mukowiscydoza , pląsawica, hemofilia, Zespół Edwardsa, Zespoł Turnera
3.Mukowiscydoza
Należy do grupy chorób metabolicznych. U chorych następuje uszkodzenie w obrębie chromosomu 7 . Przejawia się skłonnością do występowania zapalenia płuc oraz oskrzeli oraz niewydolnością zewnątrz wydzielniczą trzustki, niepłodnością oraz podwyższonym stężeniem chlorków w pocie.
4.Uważam że badania prenatalne iż uważa się je za nie etyczne są potrzebne ponieważ niektore z chorób wykazanych przez badania można leczyć już w łonie matki i takie badania dają też kobiecie pewność i spokój że z płodem jest wszystko w porządku.

Ps. To jest tylko moje zdanie na temat badań....
6 4 6