DZIAŁ PIERWIASTKI. PILNE! NA JUTRO! MAM Z TEGO POPRAWKE!

1. Dany jest trójkąt o polu 200. Jaka jest długość podstawy, jeżeli wysokość opuszczona na tę podstawę ma długość 10\/2?

\/ - pierwiastek

2. Pole rombu wynosi 10\/6, a jedna z jego przekątnych 4\/3. Oblicz długość drugiej przekątnej.

\/ - pierwiastek

3

Odpowiedzi

2010-03-04T21:32:11+01:00
P=200
P= 1/2*a*h
200=1/2*a*10\/2 /*2
400=a*10\/2 /: \/2
400/\/2= 10a/:10
a=20\/2P=10\/6
d1=4\/3
P=1/2*d1*d2
d2=5\/18 przez 3
2010-03-04T21:33:00+01:00
1)

p troj.=a*1/2*h=200

a*1/2*10√2=200
a*5√2=200
a=200/5√2
a=40/√2
a=20√2

2)

pole rombu =d1*d2/2 d1,d2-przek

4√3*d2/2=10√6
4√3d2=10√6
d2=20√6/4√3=5√6/√3=5√18/3=15√2/3=5√2
2010-03-04T21:35:33+01:00