1)Liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.?
2)Liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n?
3)Liczba m jest o 10 większa od 0,7m.?
4)Liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.?
5)Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
6)Liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.?
7)150%liczby x jest liczbą o 26 większą od x.?
8) 20% sumy liczb x i 5 stanowi 30%liczby x.?
9) Liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.Bardzo Pilne!! potrzebuje na szybko...;?!

2

Odpowiedzi

  • dabi
  • Początkujący
2010-03-04T21:19:01+01:00
2010-03-04T21:23:34+01:00
A) k=13+21
b)n+6=2n
c)0,7m+10=m
d)6+x=1/2x+10
e)1/3x+8=x
f)3*(x-5)=x+3
g)150%x-26=x
h)...
i)...