1.W wyniku fermentacjiglukozy otrzymano 2.3 kgetanolu.Obliczmasę glukozy,którą poddano fermentacji,oraz objętość (w warunkach normalnych) powstalego tlenkuwęgla (IV)

2.Oblicz Ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie,aby otrzymać 9 g fruktozy,przyjmując że wydajność reakcji wynosi 80%.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T23:23:17+01:00
2010-03-05T00:47:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mC6H12O6=6*12u+12*1u+6*16u=180u
mC2H5OH=2*12u+6*1u+16u=46u
C6H12O6------->2C2H5OH + 2CO2
180g glukozy-------2*46g etanolu
xg glukozy---------2300g etanolu
x=180*2300/2*46
x=4500g glukozy
x=4,5kg glukozy

2*46g etanolu------2*22,4dm3 CO2
2300g etanolu-------xdm3 CO2
x=2300*44,8/92
x=1120dm3 CO2

2.
mC12H22O11=12*12u+12*1u+11*16u=342u
mC6H12O6=6*12u+12*1u+6*16u=180u

C12H22O11 + H2O---->C6H12O6 + C6H12O6
sacharoza...............glukoza.....fruktoza
342g sacharozy---------180g fruktozy
xg sacharozy-------------9g fruktozy
x=342*9/180
x=17,1g sacharozy
17,1g sacharozy----100%
xg sacharozy--------80%
x=17,1*80/100
x=13,68g sacharozy