Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T05:20:56+01:00
Aby stopić lód należy ogrzać go do 0C oraz stopić
Q=mcDt + mq
Dt róznica temperaur od -2 do 0 dt= 2 stopnie
c - właściwe lodu =2092,8
q - ciepło topnienia lodu = 3,33*10^5 = 333000
m masa lodu 2 kg
Zatem
Q=2*2092,8*2 + 2*333000=8371,2+666000=674371,2 J
2 1 2