Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:29:31+01:00
Co to tak na prawdę nawrócenie? Nawrócenie jest to przemiana duchowa odnowienia naszego serca i znalezienie w sercu miejsca dla Boga. Na świecie nie ma ludzi idealnych. WSzyscy popełniamy jakieś błędy. Raz większe, a raz mniejsze. A Bóg wszystko kocha na świecie zwierzęta, rośliny a najbardziej człowieka, dlatego daje nam szanse abyśmy się poprawili po przez nawrócenie. Właśnie ten proces nie jest naszym dziełem, lecz darem bożym. Nasze nawrócenie jest zawsze odpowiedzią na uprzednie wyjście Boga ku nam, gotowym się nawrócić. Mówiąc o nawróceniu, Jezus nie ma na myśli na pierwszym miejscy zewnęteznych aktów pokuty. Prawdziwym nawróceniem jest zmiana nastawienia człowieka, odwrócenie się od zła, a zwrócenie się ku Bogu. Pierwszym krokiem do nawrócenia jest sakrament pokuty przy którym muszą być spełnione przykazania spowiedzi. Sama pokuta oznacza przemianę serca.


Dużo tego nie jest, ale zawsze coś :]