Pociąg osobowy o długości 225m jedzie w tą samą stronę co pociąg towarowy o długości 450m i mija go w czasie 2,25 min. Gdyby pociągi jechały w przeciwnych kierunkach to czas mijania wynosiłby 15s. Oblicz prędkości obu pociągów w czasie mijania.

1

Odpowiedzi

  • OoO
  • Początkujący
2010-03-04T23:27:38+01:00
Proszę Liczę na najlepszą
t = 2,25 min = 135 s
v1 - prędkość pociągu osobowego
v2 - prędkość pociągu towarowego
450 + 225 + S = v1*t
S = v2*t
675 + v2*t = v1*t
v1t - v2t = 675
(v1 - v2)*135 = 675 /:135
v1 - v2 = 5 - kiedy jadą, ten sam kierunek

t = 15s
v1t + v2t = 450+225
(v1 + v2)*15 = 675 /*15
v1 + v2 = 45 - kiedy jadą, przeciwny kierunek

v1-v2 = 5
v1 + v2 = 45
2v1 = 50/:2
v1 = 25 m/s
v2 = 20 m/s