Zad 1.
Pole powierzchni prostopadłościanu, którego siatka ma 7 cm, 5 cm i 1 cm. Nie obliczysz działaniem:
A.5x7x2+1x7x2+5x1x2
b.2x(5x7+1x7+5x1)
c.(1x5+5x7+7x7)
d.5x1+7x1+7x5

Zad2.
Do prostopadłościennego akwarium o wymiarach 50cm X 30 CM X 40 c. (X znaczy na)
wlano wodę do jego wysokości ¾. Ile litrów wody wlano do akwarium ?

Zad 3.
Objętość graniastosłupa o podstawie kwadratowej jest równa 90 cm³. Krawędź podstawy ma długość 3 cm. Wysokość tego graniastosłupa ma długość :

2

Odpowiedzi

2010-03-04T21:40:11+01:00
Ob. graniastosłupa =pole podstawy × wysokość
90cm³=(3cm×3cm)×h
90cm³=9cm²×h
90cm³=9hcm³
h=90÷9
h=10cm
wysokość wynosi 10cm
2010-03-04T21:42:21+01:00
Z.2.
V=abc
V=50*30*40=600000cm³
600000 * 3/4=45000 cm ³
45000 = 45l