Odpowiedzi

2009-10-21T16:15:00+02:00
Cp =50%
d=1,3g/cm3
V=300cm3

d=m/V
m=d*V
m=1,3*300
mr =390g

Cp=ms/mr*100%
ms=mr*Cp/100%
ms=390*50/100
ms=195g

mw=mr-ms
mw=390-195
mw=195g

Cp2=68%
ms=195g

mr=?
Cp=ms/mr*100%
mr=ms/Cp*100%
mr=195/68*100
mr=287g

mw=287-195
mw=92g

195-92=103g

Należy odparować 103g wody.

12 4 12