PILNE !
No więc mam trzy zadania z matmy i bardzo proszę o obliczenia ;)

1.Zapisz równaniem. Kupiono 12 zeszytów. Zeszyty w linię były po 3,50 zł, a w kratkę po 4,50 zł. Zapłacono 49 zł. Ile kupiono zeszytów w linię - a ile w kratkę ?
O ile więcej kupiono zeszytów w kratkę niż w linię ?

2. KUpiono24 bilety do kina , bilety normalne były po 16 zł, a ulgowe po 11 zł. Łącznie zapłacono 298 zł. O ile więcej kupiono biletów ulgowych niż biletów normalnych ?

3. Dwóch braci chciało kupić dom. Pierwszy mógł zapłacić tylko 2 ( ułamek 2/7 )
. _
. 7

ptrzebnej kwoty, a drugi tylko 3 ( ułamek 3/7 )
. _
. 7
tej kwoty.Ile kosztował dom, skoro obaj bracia mięli łącznie 250 000 zł ?

1

Odpowiedzi

2010-03-04T21:41:35+01:00
1. ilość zeszytów w kratkę- x
ilość zeszytów w linię- 12-x
koszt zeszytów w kratkę- x razy 4,50
koszt zeszytów w linię- (12-x) razy 3,50
koszt łączny- x razy 4,50+(12-x)razy 3,50
Równanie:
x razy 4,50+(12-x) razy 3,50=49
4,5x+42-3,5x=49
4,5x-3,5x=49-42
x=7
Odp:Zeszytów w kratke kupiono 7, a w linię 5. Zeszytów w kratkę kupiono więcej o 2 od zeszytów w linię.