Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:46:29+01:00
CuBr2 -> Cu 2+(kation) + 2Br-(anion) (Cr jest dwuwartościowy, a Br jedno)
FeCl2 -> Fe 2+(kation) + 2Cl-(anion) (Fe jest dwuwartościowe, a Cl jedno)
Zn(NO3)2 -> Zn 2+(kation) + 2NO3-(anion) (Zn jest dwuwartościowy, a NO3 jedno)