Zad.1
Liczba a, gdzie a = (3 do 20 * 9 do -10) / 27 do -1, jest równa:
a) 1/27
b) 3 do 2
c) 3 do -2
d) 27

Zad.2
Jeżeli kąt α jest ostry i tg α = 0,5, to:
a) α > 45°
b) α< 30°
c) α= 60°
d) α>60°

zad 3.

liczba log 2 8 * pierwiastek z 2 jest równa:

a) 3/2
b) 3 i 1/2
c) 3
d) 1/2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:00:53+01:00