Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T21:46:12+01:00
Renesans przypada na XV i XVI wiek. Związany jest z przemianami społecznymi i kulturalnymi narodów Europy, co najbardziej uwidacznia się we Włoszech. Coraz większe znaczenie nabiera mieszczaństwo a miasta włoskie stają się potęgami handlowymi. W renesansie nastąpił istotny przełom w pojmowaniu świata i człowieka, w rozumieniu piękna i w upodobaniach. W centrum zainteresowania sztuki jest człowiek oraz świadome nawiązywanie do idei starożytnych filozofów (Arystoteles, Platon). Renesans to epoka wielkich odkryć i geniuszów (m.in. druk Gutenberga, okrycia Mikołaja Kopernika, Krzysztofa Kolumba, geniusz Leonarda da Vinci). Zmienia się ranga i znaczenie artysty - ze średniowiecznej grupy ubogich staje się średnio zamożnym rzemieślnikiem.
2 3 2