Dzidziną funkcji y=5-2x jest zbiór liczb rzeczywistych.
-okresl przeciwdzidzinę tych funkcji
-oblicz wartość funkcji dla argumentów: -3, 0 i 2 jedna druga.
oblicz ,dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 1 , a dla jakiego wartość 100.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:48:17+01:00
Y=5-2x
wartośc funkcji dla argumentu -3
y=5-2×(-3)
y=5+6
y=11
dla x=-3 y=11
wartośc funkcji dla argumentu 0
y=5-2×0
y=5
dla x=0 y=5
wartość funkcji dla argumentu 2½
y=5-2×2½
y=0
dla x=2 y=0


dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość 1
5-2x=1
-2x=-4 /-2
x=2
dla x=2
dla jakiego argumenty funkcja przyjmuje wartość 100
5-2x=100
-2x=95 /-2
x=-95/2