Zadania do mapki :
1. Nazwij obszar wyróżniony na mapie znakiem ,,?'' i otoczony czarną linią.
2.Napisz , w jakim okresie został utworzony ten ośrodek.
3.Podaj nazwisko inicjatora utworzenia tego ośrodka.
4. Uzasadnij słuszność nazwy tego regionu .
Może być krótko.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:14:27+01:00
1. Obszar zaznaczony na mapce to Centralny Okręg Przemysłowy w skrócie COP.
2. Ośrodek ten powstał w okresie międzywojennym, a dokładnie w latach 1936 - 1939.
3. Inicjatorem jego powstania był Eugeniusz Kwiatkowski, minister skarbu i wicepremier do spraw ekonomicznych.
4. Region ten został nazwany Centralnym Okręgiem Przemysłowym, ponieważ na jego terenie zbudowano wiele fabryk i zakładów przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego.
1 5 1