Na język angielski:
a) drodzy państwo,
staram się o przyjęcie na studia w państwa uczelni. O państwa ofercie dowiedziałam się ze strony internetowej oraz z prasy. Jestem zainteresowana kierunkiem: psychologia.
Bardzo interesuje się ta dziedziną nauki. Lubię słuchać jakie problemy maja ludzie i chętnie staram się im pomóc. Brałam udział w warsztatach w domu kultury w moim mieście, gdzie mogłam spróbować swoich sił w tej dziedzinie.
Języka angielskiego uczę sie już od 6 lat i jestem na poziomie średnim.
Państwa uczelnia ma ciekawe kierunki oraz poziom nauki jest dość wysoki.
Pomimo że byłabym daleko od domu warto spróbować spełnić swoje marzenia.
czekam na państwa odpowiedz
b) hej tomek,
musiałam rano wyjść do koleżanki, ponieważ zadzwoniła do mnie i prosiła bym ją odwiedziła. Nie będzie mnie jakieś dwie godziny. Możesz zrobić sobie śniadanie. Wez bułki i chleb z szafki, masło, dżem i wędliny z lodówki. Zrób sobie też herbaty. Jak wróce zjemy razem obiad a wieczorem pojdziemy do kina.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:50:06+01:00
Ladies and gentlemen!, I am trying for accepting the college for studies into you. Against you for offer I learnt from a website and from the press. I am interested in direction: psychology. Very much he is interested the one with field of science. I like to listen what problems of the May people and willingly I am trying to help them. I participated in workshops at a community centre in my city, where I could try my powers in this field. I am teaching the English sie already for 6 years and I am on the average level. The college has you interesting directions and the level of the learning are quite high. Although I would be far from the house it's worth a try to make one's dreams come true. I am waiting for you answer b) hi little volume, I had to in the morning leave to the friend, since she called me and she asked me to visit her. There will be no me some two hours. You can make the breakfast for yourself. Wez of the roll and bread off the cupboard, butter, jam and cold cooked meats from the refrigerator. Make also teas for yourself. As wróce we will eat our lunch together and with evening pojdziemy to the cinema