TECHNIKA/FIZA !!!!! DAM NAJ !!!!
nie pisać głupot !!<<SPAM<<
4. Połącz nazwę elementu z właściwym kodem literowo – cyfrowym:
BCP 107
BZP 650
BYP 401 - 200
AAP 161
CQP 442

a) dioda detekcyjna
b) dioda stabilizacyjna
c) dioda luminescencyjna
d) tranzystor
e) dioda prostownicza

1. Co nazywamy schematem elektrycznym?

2. Opisz następujące rodzaje źródeł prądu:
a) energia jądrowa
........................................

b) ogniwo galwaniczne
........................................

c) energia geotermalna
........................................
5. Oblicz:
R1 (6,8,1) tolerancja 10%
R2 (2,2,4) tolerancja 3%
R3 (1,2,3) tolerancja 3%
a następnie oblicz:
a) Rz = R1+R2
przy połączeniu równoległym i mieszanym

2

Odpowiedzi

2010-03-04T22:16:03+01:00
BCP 107 - d) tranzystor
BZP 650 - b) dioda stabilizacyjna (zenera)
BYP 401 - 200 - e) dioda prostownicza
AAP 161 - a) dioda detekcyjna - dioda germanowa
CQP 442 - c) dioda luminescencyjna (LED)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:22:29+01:00
A) dioda detekcyjna = ASP 161
b) dioda stabilizacyjna = BZP 650
c) dioda luminescencyjna = CQP 442
d) tranzystor = BCP 107
e) dioda prostownicza = BYP 401 - 200

schematem elektrycznym - graficzna prezentacja układu elektrycznego
Układ elektryczny - zbiór elementów Elektrycznych, połączonych tak aby realizowały określoną funkcję

Enargia Jadrowa - energia powstająca podczas przemian jądrowych, wydzielana podczas reakcji rozszczepienia ciężkich jąder wybranych pierwiastków

ogniwo galwaniczne ogniwo, w którym źródłem prądu są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodą, a elektrolitem. Dwie elektrody zanurzone w elektrolicie (półogniwa) tworzą ogniwo galwaniczne [wikipedia]

Energia geotermalna - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej[wikipedia]