Odpowiedzi

  • Pomi
  • Rozwiązujący
2009-10-21T15:26:35+02:00
Czas Perfekt czas przeszły.

dowolne zdanie: Ich habe gestern Hausaufgabe gemacht.( wczoraj zrobiłam pracę domową)
lub Ich bin heute in der Schule gewesen. ( Byłam dziś w szkole).

Budowa zdania wygląda tak: Osoba + czasownik posiłkowy (haben lub sein w odmienionej formie) + reszta zdania + partizip II ( 2 forma czasownika, przeważnie jest to przedrostek ge + koncowka T), ale są też odmiany nieregularne

Haben czy sein?
Haben jest wtedy gdy nie zmieniamy pozycji i stanu a sein jest wtedy gdy zmieniamy naszą pozycję i zmienia się nasz stan :)

haben występuje też przy wszystkich czasownikach modalnych.
a sein z czasownikami: sein, weden, bleiben ;)

5 4 5