Napisz rownania reakcji; nazwij produkty reakcji:
-kwasu maslowego z etanolem
-dysocjacji jonowej kwasu octowego
-kwasu propionowego z metanolem
-kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu
-gliceryny z kwasem oleinowym
-zobojetniania kwasu mrowkowego
- powstawania tristearynianu gliceryny

2

Odpowiedzi

2010-03-04T22:04:51+01:00
A) C₃H₇COOH + C₂H₅OH -> C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O - maślan etylu i woda
b) CH₃COOH -> CH₃COO⁻ + H⁺
c) C₂H₅COOH + CH₃OH -> C₂H₅COOCH₃ + H₂O - propionian metylu i woda
d) C₁₇H₃₅COOH + NaOH -> C₁₇H₃₅COONa + H₂O - stearynian sodu i woda
e) C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₃COOH -> (C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅ + 3H₂O - trioleinian glicerolu i wod
f) HCOOH + KOH --> HCOOK + H₂O - mrówczan potasu i woda
g) C₃H₅(OH)₃ + 3C₁₇H₃₅COOH -> (C₁₇H₃₅COO)₃C₃H₅ + 3H₂O - tristearynian gliceryny
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:11:53+01:00
1.CH₃CH₂CH₂COOH + CH₃CH₂OH ->(H⁺) CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃ + H₂O -maślan etylu i woda
2.CH₃COOH + H₂O -><- CH₃COO⁻ + H₃O⁺ - jon hydroniowy i jon octowy
3.CH₃CH₂COOH + CH₃OH ->(H⁺) CH₃CH₂COOCH₃ + H₂O - propionian metylu i woda
4.C₁₇H₃₅COOH + NaOH -> C₁₇H₃₅COONa + H₂O - stearynian sodu i woda
5.3C₁₇H₃₃COOH + CH₂(OH)-CH(OH)-CH₂OH -> ->CH₂(OCOC₁₇H₃₃)-CH(OCOC₁₇H₃₃)CH₂(OCOC₁₇H₃₃) + H₂O - trioleinian gliceryny i woda
6.HCOOH + NaOH -> HCOONa + H₂O - kwas mrówczan sodu i woda
7.3C₁₇H₃₅COOH + CH₂(OH)-CH(OH)-CH₂OH -> ->CH₂(OCOC₁₇H₃₅)-CH(OCOC₁₇H₃₅)CH₂(OCOC₁₇H₃₅) + H₂O - tristearynian gliceryny i woda