Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T13:27:40+01:00
Pole powierzchni całkowitej Pc=16,84 dm kw.
Pc=2x pole podstawy + Pole pow. bocznej
kolejne krawędzie oznaczam przez a,b,c, tworzą one ciąg arytmetyczny o różnicy 0,5 dm, więc:
a=x
b=x+0,5
c=x+0,5+0,5=x+1
Pc=2ab+(2a+2b)c
czyli:
Pc=2x(x+0,5)+(2x+2x+1)(x+1)
Pc=2xkw.+x+4xkw.+4x+x+1
czyli
16,84=6xkw.+6x+1
6xkw.+6x-15,84=0
dzielę obustronnie przez 6
xkw.+x-2,64=0
delta=1+4razy2,64=11,56
pierwiastek z delty to 3,4
x=1,2, drugą wartość odrzucamy, bo jest ujemna (długość jest wielkością dodatnią)
Czyli : a=1,2
b=1,2+0,5=1,7
c=1,7+0,5=2,2dm
2 4 2