Proszę czy ktoś może odpowiedzieć na te pytanie związane z tymi tekstami ;)

1.Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas
Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj aż do Gniezna. Gdy Otto ujrzał z
daleka upragniony gród, zbliżył się doń boso ze słowami modlitwy na ustach.
Tamtejszy biskup przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie
cesarz zalany łzami, prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić
łaski Chrystusowej. Następnie utworzył zaraz arcybiskupstwo, jak przypuszczam –
zgodnie z prawem. Arcybiskupstwo to powierzył bratu wspomnianego męczennika,
Radzimowi.
Po załatwieniu tych wszystkich spraw cesarz otrzymał od księcia Bolesława
wspaniałe dary i wśród nich, co największą sprawiło mu przyjemność, trzystu
opancerzonych żołnierzy. Kiedy odjeżdżali, Bolesław odprowadził go z doborowym
pocztem aż do Magdeburga.
(pisuje kronikarz Thietmar)

2.Bolesław przyjął go tak
zaszczytnie i okazale, jak wypadło przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego
gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne, [wprost] cuda;
najpierw hufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił, jak chóry, na
obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała odmienna
barwa strojów. A nie była to [tania] pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz
najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdzie bądź na świecie. Bo za czasów
Bolesława każdy rycerz i każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub
wełnianych używali płaszczy z kosztownych tkanin, a skór, nawet bardzo cennych,
choćby były nowe, nie noszono na jego dworze bez [podszycia] kosztowną tkaniną i
bez złotych frędzli. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich jak
[dziś] srebro, srebro zaś tanie jak słoma. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwa,
cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę,
większe jest, niż wieść głosiła!
A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę
Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w
darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co
Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się
miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go
przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego.
(pisuje kronikarz Gall Anonim)1.Co zgodnie podkreślają oba kronikarze opisując pobyt Ottona III w państwach Chrobrego?

2. Wymień dary które ofiarował sobie Otton III i Bolesław Chrobry.

3. Jak opisuje kronikarz Thietmar a jak Anonim tzw. Gall przyjęcie cesarza przez Bolesława Chrobrego przedstawionego w tych dwóch kronikach ?

4. Czy obydwaj kronikarze mogli być obecni przy tym wydarzeniu ? Skąd mogli czerpać wiadomości o zjeździe gnieźnieńskim ?

1

Odpowiedzi

2010-03-05T15:34:15+01:00
Ad. 1
Obaj kronikarze podkreślają, że cesarz Otton III był w Polsce przywitany z należytym szacunkiem.

Ad. 2
Otton III wręczył Bolesławowi Chrobremu włócznię św. Maurycego oraz gwóźdź z krzyża Pańskiego
Chrobry zaś podarował cesarzowi ramię św. Wojciecha.

Ad. 3
Zarówno jeden jak i drugi kronikarz mówi o tym, że ceszarz był przyjęty z ogromnym szasunkiem. Po opisie sytuacji widać też, że był tarktowany jak przyjaciel, nie wróg. Obaj kronikarze podkreślają, że między władzcami była więź, która sprawiała, iż dobrze się ze sobą dogadywali.

Ad. 4
Gall Anonim nie był obecny przy wydarzeniach, ponieważ żył on w XIV wieku. Wiedzę na dany temat mógł zaczerpnąc z podań ludowych, zapisków kronikarzy państw ościennych.
102 4 102