Marcin zaplanował wykonanie lampki.Abażur do lampki ma mieć kształt stożka o wyoskości 16 cm i średnicy podstawy równej 24cm.Marcin musi przygotować odpowiedni szablon w kształcie wycinka koła.Jaki to wycinek kał? podaj promień koła i miarę kąta środkowego wyznaczającego ten wycinek

1

Odpowiedzi

2010-03-04T22:36:47+01:00


srednica=24cm
r=12cm
obliczam l:
l²=16²+12²
l²=256+144
l²=400
l=20cm

promień wycinka koła=20cm
obliczam długośc okregu podstawy
2πr=2π×12=24π= długosc łuku wycinka koła

obliczam kąt

α:360⁰×2πr=l
24π=α:360×2π×20
40πα=8640π/:π
α=8640:40
α=216⁰= kat srodkowy wyznaczajacy odcinek