Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T22:58:52+01:00
Dane:
m (masa)=5 kg
t (czas)=10s
g( przyciąganie ziemskie)= 10m/s²
Szukane:
P(moc)=?
Korzystamy ze wzorów na :
a) moc
P(moc) =W( praca) : t ,gdzie
W= s (droga) × F( siła ), to
s= ½ × g × t²
F = m×g
Za F i s podstawiamy odpowiadające im wzory(do wzoru na pracę)
W= ½ × m × g × g × t²
W=½ × m × g²× t²
P= W : t
P=½ × m × g²× t² : t
P=½ × m × g²× t
P=½ × 5 kg × (10m/s²)² × 10s
P=250 kg × m²/ s⁴ × 10 s
P= 2500 kg × m²/ s³= 2500 W (wat)
Ciało o masie 5 kg w czasie 10 sekund osiągnie moc chwilową równą 2500 wat.
7 2 7