Będziesz brać udział w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej w Londynie. Napisz
wiadomość do koleŜanki mieszkającej w Anglii, w którym:
· poinformujesz o swoim udziale w zawodach,
· zaprosisz koleŜankę na swój występ,
· zapewnisz, Ŝe nie będzie to stracony czas,
· zaproponujesz spotkanie po zawodach.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T22:41:25+01:00
Dear Jane,
I will take part in a sports competition. Would you like come on this event? It won't be waste of your time. Let's meet after a sports competition.

Yours,
XYZ