Odpowiedzi

2010-04-26T14:41:20+02:00
2010-04-26T15:35:52+02:00
GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.

Metody modyfikacji genetycznej polegają na:
-wprowadzeniu do organizmu nowego genu
-wprowadzeniu dodatkowej kopii istniejącego genu
-zmianie aktywności istniejącego genu

Gdzie stosujemy inżynierię genetyczną?
->W celu poznanie kolejności występowania nukleotydów w DNA
->Do produkcji leków i szczepionek np..
- niektórych hormonów (insulina, hormon wzrostu)
- płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi
- szczepione przeciw WZW typu B
->W rolnictwie – do produkcji roślin:
- odpornych na działanie herbicydów, szkodników czy niskich temperatur
- dających większe plony
- mających lepsze walory użytkowe (pomidory o przedłużonej trwałości, kawa o mniejszej zawartości kofeiny)
->W medycynie:- terapia genowa


NADZIEJE I ZAGROŻENIA:

NADZIEJE:
-Całkowite poznanie genomu człowieka pozwoli określić przyczynę wielu chorób
-Produkowane przez organizmy transgeniczne wysokiej jakości leki i szczepionki staną się powszechnie dostępne na świecie
-Uprawa odmian roślin odpornych na szkodniki spowoduje ograniczenie stosowania insektycydów, a tym samym przyczyni się do ochrony przyrody
-Wyhodowanie odmian roślin odpornych na działanie różnych niekorzystnych czynników środowiska pozwoli na ich uprawę w miejscach, w których dotychczas nie było to możliwe. Może to przyczynić się do zmniejszenia głodu na świecie.
-Wprowadzenie wybranych genów do organizmów roślinnych, będących pożywieniem człowieka może nie tylko podnieść walory użytkowe, ale też rozwiązać problem niedoboru wybranych składników pokarmowych (przykład: wprowadzenie do uprawy „złotego ryżu” zwierającego witaminę A w Azji, gdzie występuje jej deficyt.
-Hodowanie transgenicznych zwierząt (głównie świń), które mogłyby być dawcami narządów dla człowieka może rozwiązać problem ich niedoboru.
-Rozwój terapii genowej pozwoli na leczenie wielu nieuleczalnych dziś chorób, również nowotworów
-Klonowanie może pozwolić na odtwarzanie populacji ginących zwierząt.

ZAGROŻENIA:

-Nie można wykluczyć niekontrolowanego rozprzestrzeniania się transgenicznych odmian roślin lub krzyżowania się ich z dzikimi odmianami i tą drogą „uwolnienia” genów spod kontroli. Mogłoby to poważnie zaburzyć równowagę w środowisku i mieć trudne do przewidzenia konsekwencje.
-Brak uregulowań prawnych dotyczących postępowania z ludzkimi genomem (m.in. w Polsce) stwarza niebezpieczeństwo niekontrolowanych manipulacji.
-Obecność nowych białek w produktach żywnościowych pochodzących z genetycznie modyfikowanych roślin, a w przyszłości zwierząt, może u niektórych osób wywołać reakcje alergiczne. Należy tu pamiętać, że alergie nie są wynikiem szkodliwości jakiegoś składnika, a jedynie reakcją organizmu konkretnego człowieka na daną substancję. Niemniej postulat wyraźnego oznakowania produktów żywnościowych powstałych z GMO jest całkowicie słuszny.