Odpowiedzi

2010-03-05T11:46:06+01:00
W okrągu o promieniu długości 5 wpisany jest ośmiokąt foremny
a) jaką miarę ma kąt ostry ASB ?
360⁰:8=45⁰
b)jaką długość ma wysokość AC w trójkącie ASB?
sin45⁰=h/5
h=5*√2/2
h=2,5√2
c) jakie pole ma narysowany ośmiokąt fomerny?
P=8*PΔ
P=8*1/2*5*2,5√2
P=50√2