Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:17:34+01:00
1. *prawda,
* sprawiedliwość,
* piękno,
* dobro,
* wiara w Boga,
* równość wobec prawa,
* "powinnościach wobec dobra wspólnego"
2. * 1989- obalenie komunizmu,
* odzyskanie niepodległości (1918)
* Pierwsza i Druga Rzeczpospolita

pozdrawiam. ^^
4 3 4
2010-03-04T22:18:47+01:00
1.Odwołuje się do: tradycji narodowej, bogatą historię polskiej państwowości. określa wartości priorytetowe dla polskiego społeczeństwa, poszanowania wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznego, rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, poszanowania i umacniania praw obywatelskich i ich wspólnot.
2. Twórcy odwołują się do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, powołują się na tradycje I i II Rzeczypospolitej, odzyskania niepodległości i upadku komunizmu
3 4 3