Matematyka - równania - proporcje

3.Znajdź brakujący wyraz proporcji.

c) 3 : 7 = z : 21
d) 39 : 2 (i dwie piąte) = c : 1,4

4.Korzystając z własności proporcji, rozwiąż równania:
d) (w ułamku 1,6/4) = (w ułamku x/1,6)
e) ( w ułamku - x - 1/ 2 = ¾)
f) ( w ułamku 8/5 = w ułamku 7/x + 2


5.Wyznacz niewiadomą:
symbol "/" tzn w ułamku
a) x/3 = x + 4/6
b) y + 3/6 = y - 2/5
c) 2n - 1/3 = n + 5/2
d) 2/y - 1 = 3/y + 2

W przykładzie d) pamiętaj o podaniu założenia


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:29:30+01:00
Zad.3
a) z=9 (bo 3*21=63 63:7=9)
b) c=27,3 (bo 39*1,4=54,6 54,6:2=27,3)

Zad.4
d)
1,6*1,6=4x
2,56=4x |:4
x=0,64
e)
4x-4=6
4x=10 |:4
x=2,5
f)
8x+16=35
8x=19
x=2⅜

a) x/3 = x + 4/6 |*6
2x=6x+4
-4x=4 |:(-4)
x=-1

b) y + 3/6 = y - 2/5 |*30
5y + 15 = 6y - 12
27=y

c) 2n - 1/3 = n + 5/2 |*6
4n - 2 = 3n + 15
n=17

d) 2/y - 1 = 3/y + 2 (zakładając, że y nie jest równe 0)
niestety tego przykładu nie umiem.
1 4 1
2010-03-04T22:39:43+01:00
3.
c
3:7=z:21 / *21
z=9

d
39:2,4=c:1,4 /*1,4
c=22,75

4
d
1,6/4=x/1,6 /*1,6
x=0,64
e
-x-1/2=3/4 /+1/2(1/2=2/4)
-x=1,25
x=-1,25
f
8/5=7/x+2 /*x+2
8/5*(x+2)=7
8/5x+16/5=7 /-16/5
8/5x=7-3,2
8/5x=3,8 /*5/8
x=2,375

5
a
x/3 = x + 4/6 /*6
2x=6x+4 /-6x
-4x=4
x=-1

b
y + 3/6 = y - 2/5 /-3/6
y=y-2/5-3/6
y=y-12/30-15/30
y=y+0,1 /y
0=0,1 to jest nieprawda
albo tak ma wyjsc albo zle pzepisalas
c
2n - 1/3 = n + 5/2 /+1/3
2n=n+5/2+1/3 /-n
n=15/6+2/6
n=18/6
n=32010-03-05T01:17:48+01:00
3.)
c.
3:7=z:21 |x21
z= 9

d.
39:2,4=c:1,4 |x1,4
c= 22,75

4.)
d.
1,6/4=x/1,6 |x1,6
x= 0,64

e.
-x-1/2=3/4 /+1/2(1/2=2/4)
-x= 1,25 | *-
x= -1,25

f.
8/5=7/x+2 |*x+2
8/5*(x+2)= 7
8/5x+16/5= 7 |-16/5
8/5x= 7-3,2
8/5x= 3,8 |*5/8
x= 2,375

5.)
a.
x/3= x + 4/6 |*6
2x= 6x+4 |-6x
-4x= 4
x= -1

c
2n-1/3= n+5/2/+1/3
2n= n+5/2+1/3 |-n
n= 15/6+2/6
n= 18/6
n= 3