Odpowiedzi

2010-03-04T22:32:40+01:00
W ostatnich latach powstały prace dotyczące problemu świętowania określonego dnia: soboty czy niedzieli. Jedna z takich prac jest dysertacja doktorska na Gregoriańskim Uniwersytecie Papieskim Samuelle Bacchiocchi'ego "Od soboty do niedzieli". Wydana w formie książkowej przez wydawnictwo watykańskie z "imprimatur" wykazała w sposób stanowczy i udokumentowany (inaczej być nie mogło, skoro autor obronił pracę na czołowej rzymskokatolickiej uczelni), że:

"powstanie kultu niedzielnego nie nastąpiło w czasach apostolskich. O powstaniu kultu niedzielnego zdecydowały wczesne czasy poapostolskie, właściwie pierwsza połowa II w. po Chr. i rozgrywające się wówczas gwałtownie procesy historyczne zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które doprowadziły w konsekwencji do powstania nowych form identyfikacji chrześcijańskich z niedzielą jako dniem religijnego kultu na czele. " [3]

Autor udowadnia, że po nieudanych powstaniach żydowskich, w okresie panowania cesarza Hadriana (117-135 r.) kiedy w Cesarstwie Rzymskim prześladowano Żydów, właśnie dla odróżnienia się od nich chrześcijanie w Rzymie zaczęli świętować niedzielę.[ 14 ]

Piszę o powyższym dlatego, że autor po przebadaniu dokumentów źródłowych z archiwów - w szczególności jako najbogatszych watykańskich - bezspornie udokumentował fakty: