Do 100g roztworu o stężeniu 3,4% azotanu(V) srebra dodano 50g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1,96%. Oblicz masę wytrąconego osadu, jeżeli rozpuszczalność siarczanu(VI) srebra wynosi 0,8g (w temperaturze i warunkach wykonywanego doświadczenia).

1

Odpowiedzi

2010-03-05T13:04:48+01:00
1) Ile azotanu (V) srebra jest w roztworze:
100g * 34/1000= 3.4g

2) Ile kwasu siarkowego jest w roztworze:
50g * 196/10000= 0,98g

3) Równanie reakcji:
2 AgNO₃ + H₂SO₄ --> Ag₂SO₄ + 2 HNO₃

4) Obliczenie masy molowej azotanu (V) srebra i kwasu siarkowego (VI):
M AgNO₃ = 108g/mol + 14g/mol + 3*16g/mol = 170g/mol
M H₂SO₄ = 2*1g/mol + 32g/mol + 4*16g/mol = 98g/mol

5) Teraz liczymy ilość moli azotanu (V) srebra i kwasu siarkowego w mieszaninie:
n=m/M
n AgNO₃= 3,4/170
n AgNO₃= 0,02 mol

n H₂SO₄= 0,98/98
n H₂SO₄= 0,01 mol

Jak widać związki te są dobrane w stosunku stechiometrycznym (dokładnie tyle, ile trzeba).

6) Obliczenie masy molowej Ag₂SO₄:
M Ag₂SO₄= 2* 108g/mol + 32g/mol + 4*16g/mol = 312g/mol

7) Tworzenie stosunku "skoro 1 mol AgNO₃ daje 312g Ag₂SO₄, to 0,02 mol AgNO₃ da x Ag₂SO₄":
1 mol AgNO₃ ---- 312g Ag₂SO₄
0,02 mol AgNO₃ ---- x
x= (0,02 mol * 312g)/1mol= 6,24g Ag₂SO₄

8) Odejmujemy od wagi otrzymanego Ag₂SO₄ wagę tej części, która się rozpuściła w wodzie, otrzymując masę osadu:
6,24g - 0,8g = 5,44g

Koniec. Jakby coś było niejasne, pytaj na PW.