Odpowiedzi

2010-03-04T22:28:28+01:00
Zkładamy spadek swobodny czyli ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem g=9,81 m/s2
t=2 s
h=gt^2/2=(9,81*2^2)/2=(9,81*4)/2=9,81*2=19,62 m znak ^ oznacza do potęgi
2010-03-04T22:34:06+01:00
Dane
t - czas = 2 s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
szukane
h - wysokość wieży
wzór
t = √2h/g
t² = 2h/g
2h = t²g
h = t²g/2 = 2² razy 9,81/2 = 4 razy 9,81/2 = 2 razy 9,81 = 19,62 m
odp
h = 19,62 m