Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T22:36:47+01:00
1. W roztworze wodorotlenku magnezu o masie 250g, rozpuszczono 50 g substancji. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
250 g r-ru - 50 g s
100 g r-ru - x
x = 20
Cp = 20 %
Odp. Stężenie procentowe wynosi 20 %
2. Stężenie procentowe wodorotlenku magnezu wynosi 20 %. Jaka jest masa substancji, a jaka rozpuszczalnika w 200 g tego roztworu?
Cp = 20 %
w 100 g r-ru - 20 g s
w 200 - x
x= 40 g s
200 - 40 = 160
Odp. Masa substancji wynosi 40 g, a rozpuszczalnika 160 g.
3 3 3