30 punktow za rozwiazanie! prosze o wytlumaczenie podpunktow.

Zapisz ponizsze rownania reakcji jako reakcje ulteniania-redukcji, okreslajac proces utleniania i redukcji, utleniacz, reduktor, bilans elektronowy, wspolczynniki reakcji:
a) C+N₂O₅ => CO₂+NO
b) Sn⁴⁺+Cu => Cu²⁺+Sn
c) PCl₅+Sb => SbCl₃+PCl₃
d) CS₂ + Cr => Cr₂S₃+C

1

Odpowiedzi

2010-03-04T23:03:47+01:00
A) 3C+2N₂O₅ => 3CO₂+4NO
utl: C⁰ -4e -> C⁴⁺/3
red: 2N⁺⁵ + 6e-> 2N⁺²/2
utleniacz: N₂O₅
reduktor: C
b) Sn⁴⁺+2Cu =>2Cu²⁺+Sn
utl: Cu⁰ -2e-> Cu²⁺/2
red: Sn⁴⁺ + 4e-> Sn
reduktor: Cu
utleniacz: Sn⁴⁺
c) 3PCl₅+2Sb => 2SbCl₃+3PCl₃
utl: Sb⁰ - 3e -> Sb³⁺/2
red: P⁵⁺ + 2e -> P³⁺/3
reduktor: Sb
utleniacz: PCl₅
d) 3CS₂ + 4Cr => 2Cr₂S₃+3C
utl: 2Cr⁰ -6e -> 2Cr³⁺/2
red: C⁴⁺ +4e -> C⁰ /3
utleniacz: CS₂
reduktor: Cr