Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T00:39:58+01:00
Rzeczowniki :czarownik ,pacholę ,myśliwiec ,prorok ,niebo ,hrabia,koń,zamek,dziecię ,zemsta
przymiotniki :czerwonym ,zwrócony,spadająca ,obrócona ,najpiękniejszym ,ziemskim ,dziki ,sumiennie ,mniejszym ,należny
zaimki: my ,nic ,którzy ,który ,siebie ,mu ,go ,ja,kto ,ten
imiesłów przymiotnikowy bierny;czwałująca ,uwiązany ,sproszona ,okrzykniony,nieproszony ,nieustanny ,strwożone,zachwycony ,udobruchany,przebudzony
imiesłowy przymiotnikowe czynne ;spadająca ,lśniących ,wiszący ,zżętej ,wzięty,wyciągniętą ,gorejącem ,świecącą , skrzypiące i wiszące
2 3 2