Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T12:15:37+01:00
Witaj
a/
Najszybciej ciepło oddają materiały, które są najlepszymi przewodnikami
ciepła. Należą do nich srebro i miedź, ale srebro jest najlepsze.
Własność ta jest wykorzystywana do produkcji radiatorów w elektronice i pro-
dukcji elementów grzewczych. Radiatorom nadaje się możliwie dużą powierzchnię odprowadzania ciepła i jak najlepszy kontakt z chłodzoną
powierzchnią. Dawniej własność ta była wykorzystywana w lampach górniczych
w postaci metalowych siatek otaczających palący się płomień, który nie mógł
przenosić się na zewnątrz siatki, gdyż odprowadza ona zbyt szybko ciepło
na boki.
b/
Woda jest złym przewodnikiem ciepła, a powietrze jeszcze o 2 rzędy gorszym
przewodnikiem. Powietrze jednak, będąc bardzo złym przewodnikiem ciepła,
jest jednocześnie bardzo dobrym izolatorem, który w podwójnych oknach
i drzwiach, porowatych elementach budowlanych /pustaki, cegła itp/, futrach,
puchu, słomie, popiele czy trocinach chroni zarówno przed zimnem, jak
i gorącem.
Woda z tego powodu bardo opóźnia odprowadzanie ciepła z dennych warstw
wody w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, w czym bardzo
wydatnie pomaga jeszcze lepszy izolator w postaci warstwy lodu.
.....Między innymi dzięki temu ludzkość mogła dotrwać do dziś, i to w tak
pięknej formie jak na Twej fotce.

...............................pozdrawiam