NAPISZ RÓWNANIA REAKCJI I NAZWIJ PRODUKTY REAKCJI
1. KWASU MASŁOWEGO Z ETANOLEM
2. DYSOCJACJI JONOWEJ KWASU OCTOWEGO
3. KWASU PROPINOWEGO Z METANOLEM
4. KWASU STEARYNOWEGO Z WODOROTLENKIEM SODU
5.GLICERYNY Z KWASEM OLEINOWYM
6. ZOBOJĘTNIANIA KWASU MRÓWKOWEGO
7. POWSTANIA TRISTEARYNIANU GLICERYNY

2

Odpowiedzi

2010-03-04T23:28:10+01:00
1.CH₃CH₂CH₂COOH + CH₃CH₂OH ->(H⁺) CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃ + H₂O -maślan etylu i woda
2.CH₃COOH + H₂O -><- CH₃COO⁻ + H₃O⁺ - jon hydroniowy i jon octowy
3.CH₃CH₂COOH + CH₃OH ->(H⁺) CH₃CH₂COOCH₃ + H₂O - propionian metylu i woda
4.C₁₇H₃₅COOH + NaOH -> C₁₇H₃₅COONa + H₂O - stearynian sodu i woda
5.3C₁₇H₃₃COOH + CH₂(OH)-CH(OH)-CH₂OH -> ->CH₂(OCOC₁₇H₃₃)-CH(OCOC₁₇H₃₃)CH₂(OCOC₁₇H₃₃) + H₂O - trioleinian gliceryny i woda
6.HCOOH + NaOH -> HCOONa + H₂O - kwas mrówczan sodu i woda
7.3C₁₇H₃₅COOH + CH₂(OH)-CH(OH)-CH₂OH -> ->CH₂(OCOC₁₇H₃₅)-CH(OCOC₁₇H₃₅)CH₂(OCOC₁₇H₃₅) + H₂O - tristearynian gliceryny i woda
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T02:15:06+01:00
1)C₃H₇COOH + C₂H₅OH→C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O
kwas masłowy + etanol → maślan etylu + woda (estryfikacja)
2)CH₃COOH→ H⁺ + CH₃COO⁻(dysocjacja)
kwas octowy→ kation wodorowy + anion octanowy
3)C₂H₅COOH +CH₃OH→C₂H₅COOCH₃ + H₂O (estryfikacja)
kwas propionowy + metanol →propionian metylu + woda (estryfikacja)
4)C₁₇H₃₅COOH + NaOH→C₁₇H₃₅COONa + H₂O ( zobojętnianie)
kwas stearynowy + wodorotlenek sodu→stearynian sodu + woda
5) 3 C₁₇H₃₃COOH + C₃H₅(OH)₃→(C₁₇H₃₃COO)₃C₃H₅+ 3 H₂O
kwas oleinowy + gliceryna → trioleinian gliceryny + woda (estryikacja)
6)HCOOH + NaOH→ HCOONa + H₂O
kwas mrówkowy + wodorotlenek sodu→ mrówczan sodu + woda (zobojętnianie)
7)3 C₁₇H₃₅COOH + C₃H₅(OH)₃→(C₁₇H₃₅COO)₃ C₃H₅ + 3 H₂O
kwas stearynowy + gliceryna→ tristearynian gliceryny + woda (estryfikacja)
3 5 3