Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T00:16:22+01:00
Założycielem Skawiny był Kazimierz Wielki - monarcha z dynastii Piastów. Nadał on prawa miejskie Skawinie w 1364 roku. Kazimierz Wielki troskliwie opiekował się miastem i okazał się hojnym fundatorem. Dzięki niemu wokół miasta wybudowano mury obronne, za jego życia wzniesiono też zamek. Dynamiczny rozwój miasta był możliwy dzięki wielu przywilejom nadanym przez króla. Skawina nazywana jest miastem kazimierzowskim.