Odpowiedzi

2010-03-05T08:14:33+01:00
Żona modna - analiza i interpretacja -
Krasicki krytykuje bezkrytyczne przyjmowanie i naśladowanie francuskiej kultury i traktowanie jej jako wyższej od polskiej. Szlachta odrzuca i gardzi kulturą polską. Skutkiem naśladownictwa kultury francuskiej jest ruina majątków, upadek moralności. Z naśladownictwa kultury fr. wywodzi się libertynizm
"Żona modna" autor krytykuje wydawanie pieniędzy na przyjemności, na czerpanie wzorów z obcych państw, zawieranie małżeństw dla pieniędzy. Nie daje to żadnych korzyści, a wiedzie do ruiny majątkowej i upadku klasy szlacheckiej.