Zależy mi na dobrym rozwiązaniu zadania i wypiszniu wszystkich danych i szukanych!
Gaz prażalniczy o temperaturze T=300oC i pod ciśnieniem p=1013 hPa zawiera 9% SO2. Ile m3 tego gazu należy użyć teoretycznie do wyprodukowania 1000 kg 78% H2SO4 ?

skąd to sie wzieło? prosze o wyjaśnienie!
V = 178.5 m3 . 100%/9% = 1984 m3 gazu prażalniczego (warunki normalne).
V1 = VpT1/p1T = 4165 m3 gazu prażalniczego (T = 300oC)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T10:34:43+01:00
Dane:
mh2so4=1000kg
p=1013hpa
R=83,1
T=300⁰C=573K
Szukane:
n=?
V=?

1000×78%=780kg
musimy teraz obliczyc ile na otrzymanie tego potrzeba moli SO₂,
1molso2 - 98g
xmoli-780000g
x=7959,18mola=7,95kmola

pv=nRT
v=nRT/p
v=7959,18×83,1×573/1013=374123,1dm³=374,123m³

374,123m³/9%=4156,9m³