Komora fermentacyjna w procesie fermentacji biomasy pozwalała uzyskiwać 100 m3 metanu na dobę ( w odniesieniu do warunków normalnych). Jaką ilość energii można teoretycznie uzyskać w ciągu miesiąca (30 dób) w oparciu o reakcję spalania metanu, zakładając że proces ten całkowicie przebiega w kierunku CO2, przy czym wytworzeniu 1 mola CO2 towarzyszy efekt cieplny H = – 891.1 kJ.
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O – 891.1 kJ
V = 100 m3 . 30 = 3000 m3 CH4
W oparciu o: 22.4 m3 CH4 – 1 kmol CH4 obliczamy n - ilość kmoli CH4
W oparciu o: 1 kmol CH4 – 1 kmol CO2 – 891.1 MJ obliczamy E - ilość energii
E = n . 891.1 MJ = n . 0.8911 GJ.

prosze o obliczenia i jak mozna wyjasnienia z kad to sie wzieło wszystko zalezy mi na dobrym rozwiazaniu zadania i wypisaniu danych i szukanych

2

Odpowiedzi

2010-03-05T10:15:38+01:00
Dane:
CH₄ + 2O₂ -> CO₂ + 2H₂O
H= – 891.1 kJ/mol
100m³/dobę - szybkosc tworzenia metanu

czyli w ciągu miesiąca powstanie 3000m³ metanu, czyli 3×10⁶dm³

jesli na jeden co2 przypada jeden mol metanu, czyli:

-891,1kJ - 22,4dm³
xkJ-3×10⁶dm³

x=119343750kJ energii= 119,34375GJ

ALBO
-891,1MJ - 22,4m³
xMJ-3000m³
x=119343,75kJ=119,34375GJ
zależy w jakich jednostkach chcesz liczyć..:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T10:53:27+01:00
Witaj
dane: znak "d" oznacza "delta"
dV/dN = 100m3 CH4 /dzień, dN=30 dni, dn/dV=1mol/22,4dm3=1kmol/22,4m3, dQ/dn= 891,1MJ/kmol
szukane: dQ= ilość energii cieplnej

....CH4....+.... 2 O2 =======> CO2....+.....H2O......+.......891,1kJ/mol CH4
dn = 1 kmol....................dn = 1kmol.............................dQ=891,1MJ
dV = 22,4m3

---obj. dV metanu CH4 wytworzona w ciągu dN=30 dni jest dV= [dV/dN]*dN =
dV = 100m3 CH4/dzień *30dni = 3000m3 CH4
---liczba dn kmoli CH4 zawartych w tej obj. jest dn = dV *[dn/dV] =
dn = 3000m3 *1kmol/22,4m3 = 133,93 kmola CH4
---ilość uzyskanej energii cieplnej dQ = dn *[dQ/dn] =
dQ = 133,93 kmola *891,1MJ/kmol = 119 345 MJ = 119 GJ

............................pozdrawiam