Zależy mi na dobrym rozwiązaniu zadania i wypisaniu wszystkich danych i szukanych
Stężenie siarkowodoru w gazie uzyskanym z suchej destylacji węgla wynosiło 0.5% obj. w warunkach normalnych. Siarkowodór usuwano z gazu stosując jako sorbent rudę darniową, której głównym składnikiem był wodorotlenek żelaza (III). Oblicz ile m3 gazu można oczyścić z siarkowodoru, stosując aparat sorpcyjny zawierający 20 kg sorbenta, którego 80% wag. stanowi Fe(OH)3. Zakładamy, że proces sorpcji polegający na tworzeniu siarczku żelaza (III) zachodzi w warunkach normalnych ze 100% wydajnością, a masę sorpcyjną wykorzystujemy jednorazowo, do całkowitego wyczerpania fazy aktywnej sorpcyjnie.

Biorąc pod uwagę zawartość wodorotlenku Fe(III) w sorbencie obliczamy objętość usuniętego siarkowodoru Vs i objętość oczyszczonego gazu V:
V = Vs . 100%/0.5% co to jest za wzów prosze o wyjascienie!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T04:57:10+01:00
Witaj
dane: p%1=0,5v/v, M=20kg, p%2=80%,
szukane: V gazu destylacyjnego
wzór V = Vs*100%/0,5% = 200*Vs oznacza, że Vgazu : Vh2s = 200 : 1 czyli, że
obj. gazu jest 200x większa od obj. zawartego w nim H2S.

20kg absorbenta zawiera M * p%2/100% = 20kg *80%/100% = 16 kg Fe(OH)3
2 Fe(OH)3......+.......3 H2S--------->Fe2S3 /2FeS+S??/.....+..........3H2O
214 kg..................67,2m3
16 kg......................x
------------------------------------
x = 16kg *67,2m3 /214kg = 5 m3 H2S

1m3 H2S..............................200m3 gazu destyl.
5m3.....................................y
----------------------------------------------------------------
y = 5m3 *200m3 /1m3 = 1000m3 gazu mozna oczyścić z H2S w zadanych
warunkach.
/2FeS+S/oznacza niepewność czy Fe2S3 istnieje bo w wyniku rozpuszczenia
w rozc. HCl otrzymujemy FeCl2, H2S i koloidalną S !!!

.................................pozdrawiam