Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T08:23:18+01:00
Aldehydy są to pochodne węglowodorów w których
występuje co najmniej jedna grupa aldehydowa (-CHO)
Alkanale to aldehydy wywodzące się od alkenów w których
występuje tylko jedna grupa (CHO). Mają wzór ogólny CnH2n+1
HCHO- metanal, aldehyd mrówkowy
CH3CHO- etanal, aldehyd octowy
C2H5CHO – propanal. aldehyd propinowy
C3H7CHO – butanol, aldehyd masłowy
Otrzymywanie:
Utlenienie; R-CH2-OH+O2→R-CHO+H2O
Np. CH3OH+O2→HCHO+2H2O
Odwodornienie; R-CH2-OH→H2+R-CHO
Np. CH3-CH2-OH→CH3CHO+H2
Właściwości aldehydu mrówkowego:
-gaz, charakterystyczny duszący zapach
-silna trucizna,
-temperatura topnienia -113*C, wrzenia -21*C
-dobrze rozpuszcza się we wodzie dook40% wagowych
-w handlu najczęściej spotyka sie35-40% roztwór
formaldehydu w wodzie zwany- formaliną
Stosuje się go do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych,
barwników i jako środek odkażający.
Reakcja Tollensa:

RCHO+Ag2O→RCOOH+2Ag
Np. CH3CHO+Ag2O→CH3COOH+2Ag
Reakcja Tromerra

RCHO+Cu(OH)2¬¬→RCOOH+Cu2O+2H2O
Np. HCHO+2Cu(OH)2→HCOOH+Cu2O+2H2O