Po równi pochyłej AB kulka toczyła się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 3s z przyspieszeniem o wartości 4m/s2 , a po uzyskaniu pewnej prędkości toczyła się dalej po równi poziomej BC ruchem jednostajnym na drodze 3,6m. Ile wynosił całkowity czas ruchu kulki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T09:11:00+01:00
T₁=3s
a=4m/s²
r. jednostajnie przys.
-------
V=?

V=at=12m/s
-----------
s₂=3,6m
r.jednostajny

V=s/t=
t₂=s/V=3,6/12=0,3s

tc=t₁+t₂=3s+0,3s=3,3sek

czas ruchu kuli jest rowny 3,3sekundy

4 4 4