Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T09:15:31+01:00
BEZPOŚREDNIOŚĆ: - wyborca głosuje bezpośrednio na kandydata i ma realny wpływ na obsadzenie mandatów ( nikt nie może go zastąpić w głosowaniu) – przeciwieństwem tej zasady są: wybory pośrednie – wybory wybierają elektorów, którzy na zgromadzeniu elekcyjnym wybierają członków do konkretnego ciała przedstawicielskiego.
7 4 7
2010-03-05T10:12:02+01:00
Bezpośrednie prawo wyborcze- wyborcy sami wybierają w sposób ostateczny skład wybieranego organu, tzn., że wyborcy sami wybierają określoną grupę organu.

Pośrednie prawo wyborcze-rząd decyduje o składzie wybieranego organu.
7 4 7
2010-03-05T14:13:16+01:00
Bezpośrednie wyłączenie z głosowania określonych grup społeczeństwa (np. wyłączenie ze względu na płeć czy rasę);
10 2 10