Jak to mam dokończyć ?

ały obrzęd prowadzony jest przez Guślarza. W epoce romantyzmu obrzęd ten był zwalczany przez duchowieństwo i szlachtę. Ludzie gromadzą się w starej kaplicy, przynoszą ze sobą dary czyli jadło i napoje w ofierze dla duchów. Przewodzi nimi Guślarz wywołując dusze zmarłych, które pojawiając się ujawniają swoje grzechy i udzielają przestróg moralnych zebranym ludziom. To co tam się dzieje jest to sąd nad życiem ziemskim zjaw zmarłych, wywołanych zaklęciami Guślarza. Wszystko rozgrywa się 1 listopada. Jest to data symbolizująca ludowy obrzęd Dziadów - nastrój grozy i tajemniczości.
Widma pojawiają się kolejno według stopnia winy i kary. Występują trzy kategorie widm: 1. Dzieci - grzech lekki. Nie zaznały goryczy ni razu , lekki żywot nie uprawnia do szczęścia wiecznego: Duchy lekkie otrzymują to czego pragnęły, czyli ziarnko goryczy, a następnie odchodzą do nieba. Kto nie doznał goryczy ni razu ten nie dozna słodyczy w niebie . 2. Dziewczyna - grzech średni. Łamała serca młodzieńców, igrała z ich uczuciami. Przedstawicielka duchów średnich otrzymuje słowa pocieszenia że jej kara skończy się za dwa lata i będzie mogła wejść do nieba: Kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie może być w niebie 3. Widmo, ciężki grzech okrucieństwa, pychy, chciwości.
.. ?

2

Odpowiedzi

2010-03-05T09:39:55+01:00
To bardzo smutne widzieć bliskich dusze lecz ludzie na tym korzystali ponieważ nie tylko spotkali bliskich jak i dowiedzieli sie co złego ich czeka jak będą popełniać grzechy.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T09:49:27+01:00
Za swoje grzechy nie może być zbawiony,oczekuje końca męczarni i znalezienia sie w piekle.Mimo otrzymywania od kogokolwiek jadła,nie może niczego zjeść,bo natychmiast zjawiają sie sowy,kruki i porywają jedzenie,które jest przeznaczone dla niego.
Pod koniec uroczystości "Dziadów" pojawia się jeszcze jedno widmo,mimo iż nie było zaproszone na uroczystość.Jest to duch młodzieńca z krwawą raną na piersi.Nie wypowiada żadnego słowa,a jedynie wpatruje się w pasterkę,którą gdy wyprowadzają z kaplicy,wodmo podąża za nią.
Grzechami jak wynika z utworu mogą być złe uczynki,zaniedbanie,bezczynność,by uniknąć kary nie należy przyjmować biernej postawy w życiu.Należy coś robić coś dać z siebie innym,pozostawić po sobie jakiś wazny ślad.Są to wskazania moralne i etyczne dla każdego człowieka.