1. Zapisz równania reakcji przedstawione schematem:
C→ CO₂→ CaCO₃→ CaCl₂
2. Z posród wzorów substancji wybierz te króre wykorzystasz do zaprojektowania chlorku ołowiu (II). Napisz odpowiednie równania.
Pb(NO₃)₂ NaCl HCl Pb Cl₂ PbCO₃
3.Tlenek węgla (IV) można otrzymac w wyniku bezpośredniej syntezy reakcji rozkładu termicznego soli oraz utleniania tlenku węgla (II). Napisz równania tych reakcji.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T10:24:49+01:00
1.
C+O₂ -> CO₂
CO₂+CaO-> CaCO₃
CaCO₃ + 2HCl -> CaCl₂ + H₂O + CO₂
2.
Pb(NO₃)₂, HCl
Pb(NO₃)₂+2HCl -> PbCl₂ + 2HNO₃
3.
C+O₂ -> CO₂
CaCO₃->(temp) CaO + CO₂
2CO + O₂ -> 2CO₂
2010-03-05T10:30:21+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
C + O₂---->CO₂
CO₂ + CaO---->CaCO₃
CaCO₃ + 2HCl---->CaCl₂ + H₂O + CO₂

2.
Pb(NO₃)₂ i HCl
Pb(NO₃)₂ + 2HCl---->PbCl₂ + 2HNO₃

3.
C + O₂---->CO₂
CaCO₃---->CaO + CO₂ (na strzałce "temp.")
2CO + O₂---->2CO₂