Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T10:49:04+01:00
1.C₆H₆ + CH₃-CH₂-Cl->C₆H₅-CH₂-CH₃ + HCl
2.nie wiem jak bezposrednio umiem, w etapach:
C₆H₅-CH₂-CH₃ + Cl ->(hv)C₆H₅–CH₂–CH₂Cl + HCl
C₆H₅–CH₂–CH₂Cl + NaOH ->(H₂O) C₆H₅–CH₂–CH₂OH + NaCl
C₆H₅–CH₂–CH₂OH + CuO -> C₆H₅–CH₂–CHO + Cu + H₂O
C₆H₅–CH₂–CHO + Ag₂O ->C₆H₅–CH₂–COOH + 2Ag
albo tak:
C₆H₅-CH₂-CH₃ + O2 -> (NH3) C₆H₅–CH₂–COOH + H2
3.2C₆H₅–CH₂–COOH + 2Na -> 2C₆H₅–CH₂–COONa + H₂