Odpowiedzi

2010-03-05T11:21:57+01:00
OKUPACJA NIEMIECKA- system administracji III Rzeszy na terytorium RP, zajętym IX 1939 w wyniku agresji oraz po podziale państwa pol. dokonanym przez Niemcy i ZSRR (układ o przyjaźni i granicy zawarty 28 IX 1939, korygujący ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 VIII 1939).
Niemcy, łamiąc prawo międzynar., traktowali okupowane tereny jako trwałą zdobycz wojenną; początkowo władzę na tych terenach sprawował nacz. dow. wojsk lądowych Wehrmachtu, następnie podzielono je i podporządkowano administracji cywilnej.
Część terytorium RP została wcielona do III Rzeszy (m.in. Górny Śląsk z Zagłębiem Dąbrowskim i Zaolziem, Wielkopolska, Pomorze, część Kujaw i Mazowsza);
z pozostałej części X 1939 utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG) (H. Frank), podzielone na 4 dystrykty: warsz., krak., lubel. i radomski.
Po rozpoczęciu VI 1941 wojny z ZSRR Niemcy okupowali całe terytorium Polski; z obszaru dotychczasowej okupacji sowieckiej włączono: Białostocczyznę do Niemiec, wsch. Małopolskę do GG i utworzono dystrykt galicyjski, pozostałe tereny weszły w skład komisariatów Ukraina i Wschód.
1 5 1