PILNE..rozbiór logiczny i gramatyczny zdań!!!!
1.Tak więc ścięty na rozkaz Nerona został tancerz pantomimiczny
2.Korzystali oni nawet z pewnych przywilejów
3.O innych źródłach niechęci wobec aktorów piszą Liwiusz i Tacyt
4. musiał pod wpływem oburzonego tą decyzją ludu rzymskiego sprowadzić artystę z powrotem do kraju
5.wszyscy wspólnie uczestniczą w dionizyjskim obrzędzie
6. i odtwarzali podczas spektakli te stany z pełnym prawdopodobieństwem
7. zaczyna się od nich wymagać także wykształcenia
8.życie duchowe nie jest jego powołaniem
9.ze do teatru idzie się nie tylko na konkretny dramat
10.nazwa postaci służyła aktorowi za pseudonim sceniczny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T12:51:51+01:00
1.Tak - aimek,
więc - spójnik
ścięty - przymiotnik przydawka
na - przyimek
rozkaz - rzeczzownik, na rozka - okolicznik
Nerona - rzeczownik przydawka
został - czasownik orzeczenie
tancerz - rzeczownik dopełnienie
pantomimiczny - przymiotnik przydawka
2.Korzystali - czasownik orzeczenie
oni - zaimek podmiot
nawet - przysłówek okolicznik
z - przyimek
pewnych - przymiotnik przydawka
przywilejów - rzecownik dopełnienie
3.O - przyimekinnych
źródłach - rzeczownik dopełnienie
niechęci - rzeczownik przzydawka
wobec - przyimek
aktorów - aktórów dopełnienie
piszą - orzeczenie czasownik
Liwiusz - rzeczownik podmiot
i - spójnik
Tacyt - rzeczownik podmiot
4. musiał - czasownik orzecenie
pod - przyimek
wpływem - rzeczownik okolicznik (pod wpływem)
oburzonego - przymiotnik przydawka
tą - zaimek przydawka
decyzją - reczownik dopełnienie
ludu - ludu przydawka
rzymskiego - przymiotnik przydawka
sprowadzić - czasownik orzeczenia (musiał sprowadzić)
artystę - rzeczownik dopełnienie
z - przyimek
powrotem - przysłówek okolicznik ( z powrotem)
do - przyimek
kraju - rzeczownik okolicznik (do kraju)
5.wszyscy liczebnik podmiot
wspólnie - przysłówek okolicznik
uczestniczą - czasownik orzeczenie
w - przyimek
dionizyjskim - przymiotnik prydawka
obrzędzie - rzeczownik dopełnienie
6. i - spójk
odtwarzali - czasownik orzeczenie
podczas - przysłówek oklicznik
spektakli - rzeczownik dopełnienie
te - zaimek przydawka
stany - rzeczownik dopełnienie
z - przyimek
pełnym - przymiotnik przydawka
prawdopodobieństwem - rzeczownik dopełnienie
7. zaczyna się - czasownik orzeczenie
od - przyimek
nich - zaimek dopelnienie
wymagać - czasownik zaczzyna się wymagać o rzeczenie
także - spójnik
wykształcenia - rzeczownik dopełnienie
8.życie - rzeczownik podmiot
duchowe - przymiotnik przydawka
nie - partykuła
jest - czasownik orzeczenie
jego - zaimek przydawka
powołaniem -rzeczwonik dopełnienie
9.do - przyimek
teatru - rzeczownik do teatru okolicznik miejsca
idzie - czasownik orzeczenie
się - zaimek
nie - partykuła
tylko - przysłówek okolicznik
na - przyimek
konkretny - przymiotnik przydawka
dramat - rzeczownik dopełnienie
10.nazwa - reczzownik podmiot
postaci - rzeczownik dopelnienie
służyła - czasownik orzeczenie
aktorowi p rzeczownik dopelnienie
za - przyimek
pseudonim - rzeczownik dopelnienie
sceniczny

Napisz prywatną wiadomość

Rozwiązanie