Odpowiedzi

2009-04-17T18:53:43+02:00
Biznesplan miniprzedsiębiorstwa – GARBUS

1.Nazwa i adres firmy
Przedsiębiorstwo GARBUS
Gimnazjum Nr 21 ul. Pazimiechów Dolnych 1 , 40-700 Katowice
Tel. 608131712
2.Forma prawna firmy , misja firmy , rodzaj działalności , konkurencja , kapitał , cele
Nasza firma ma postać spółki cywilnej , składającej się z 12 wspólników . Oprócz nich w spółce są zatrudnione 3 osoby . Kapitał założycielski przedsiębiorstwa wynosi 1.200 zł . Działamy na rzecz identyfikowania się uczniów ze szkołą poprzez produkcję i sprzedaż plecaków z logo szkoły . W porównaniu z plecakami produkowanymi przez konkurencję nasze plecaki mają niższą cenę i modniejszy krój . Do naszej szkoły uczęszcza 1.500 uczniów, z czego połowa to potencjalni nabywcy plecaków z logo szkoły . Głównym celem do którego dążymy , jest opanowanie rynku w 80% czyli sprzedaż 1.200 plecaków szkolnych .
3.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Dyrektor naczelny
Dział marketingu: dyrektor + 1 wspólnik + 1 pracownik
Dział produkcji: dyrektor + 4 wspólników + 1 pracownik
Dział administracji: dyrektor + 2 wspólników
Dział finansowy: dyrektor + 1 pracownik

W razie potrzeb w miarę możliwości wszyscy wspólnicy i pracownicy biorą udział w produkcji i sprzedaży plecaków .
4.Wynagrodzenia pracowników
Wyliczone są według stawki godzinowej 1zł/1h , natomiast praca wspólników wyceniona jest w systemie punktowym ( 1 punkt za każdą godzinę pracy ) . Punktacja ta jest podstawą podziału zysku na koniec roku szkolnego .
5.Miesięczne koszty wynagrodzeń i składek ZUS
Miesięczne koszty wynagrodzeń brutto pracowników wynoszą:

3 pracowników x 30h x 1zł = 90,00zł
składki ZUS 90,00zł x 20,41% =18,36zł
Ogółem koszty wynagrodzenia z obciążeniami=108,36zł
6.Produkcja i rynek zbytu
Jakie produkty będą produkowane ?
- Plecak z logo szkoły.
Gdzie jest zlokalizowany rynek ?
- Plecak z logo szkoły będzie sprzedawany na terenie szkoły.
Kto będzie kupował i dlaczego ?
- Plecaki nabywać będą uczniowie , aby podkreślić swoją identyfikację ze szkołą.
Jakie działania zostaną podjęte , aby zachęcić uczniów do kupowania plecaków?
- Artykuł ze zdjęciem plecaka w gazetce szkolnej , sprzedaż promocyjna w sezonie „martwym”.
W jaki sposób będzie zwiększała się sprzedaż plecaków ?
- Stałe ogłoszenie w gazetce szkolnej , stoisko w szkole na dużej przerwie .
Jaka ilość jest możliwa do sprzedania ?
- Według przeprowadzonego wywiadu można sprzedać 700 plecaków .
Jaka jest konkurencja ?
- Podobne wyroby produkuje mini przedsiębiorstwo „Szajs” .
Czym można z nim konkurować ?
- Niższą ceną , modniejszym krojem , szybszą dostawą .
7. Zagadnienia produkcyjne
Kolejność czynności do wykonania:
- zlecenie wykonania projektu,
- ocena projektu,
- zlecenie wykonania logo,
- ocena logo,
- zakup logo,
- wyszukanie najkorzystniejszych dostawców plecaków,
- zakup plecaków do magazynu,
- transport plecaków i logo z magazynu do produkcji ,
- nagrzewanie i naklejanie logo,
- kontrola jakości wykonania,
- transport wyrobów gotowych (plecaków z logo) do magazynu.

Jakie materiały są potrzebne i gdzie je kupić?
Plecak – cena 10,00zł hurtownia „Sajgon” ul. Świrów 0 , 40-139 Katowice.
Logo – cena 1,00zł sklep „GRAFIKA” ul. Fałszerzy 101 40-199 Katowice.
Jakie ilości materiałów należy zmagazynować w zapasach ?
Plecaki – 700 sztuk wartość 7.000,00zł.
Jakie jest potrzebne wyposażenie , gdzie je kupić lub wynająć ?
Żelazko – cena 40,00zł – Sklep „GOSPODARSTWO DOMOWE” ul. Złodziei 13 40-038 Katowice .
Stół cena 10,00zł – wypożyczenie od mamy Łukasza Wrzosa
Jakie są potrzebne środki transportu ?
Plecaki – autobus cena biletu 2,30zł
Logo – autobus cena biletu 2,30zł
Jakie są potrzeby pomieszczenia , w jakim celu i ile trzeba za nie zapłacić ?
Klasa -na salę zebrań bezpłatnie
Pracownia chemiczna -produkcja 5,00zł/mies.
Magazyn sklepiku -magazyn surowców
szkolnego i wyrobów gotowych 10,00zł/mies.
Korytarz szkolny - stoisko i sprzedaż 5,00zł/mies.
Korzystanie z telefonu szkoły -koszt 5,00zł/mies.
8.Zagadnienie finansowe
Jakie są spodziewane przychody ze sprzedaży ?

Miesiąc Liczba Cena Przychód(liczba x cena)
Wrzesień 400 szt. 20,00 8.000,00
Październik 70 szt. 20,00 1.400,00
Listopad 30 szt. 20,00 600,00
Grudzień 100 szt. 20,00 2.000,00
Styczeń 20 szt. 20,00 400,00
Luty 20 szt. 18,00 360,00
Marzec 20 szt. 18,00 360,00
Kwiecień 20 szt. 18,00 360,00
Maj 20 szt. 18,00 360,00 (+ sprzed. żelazka za 20zł)
Razem 700 szt. -------- 13.860,00

Jakie są planowane koszty ?
1. Wartość plecaków w cenie zakupu 700x10,00zł = 7.000,00zł
2. Logo w cenie zakupu 700 x 1,00 zł = 700,00zł
3. Bilety autobusowe (1 kurs-25 plecaków
, 1kurs-logo/m-ce) 37 x 2,30zł = 85,10zł
4. Wynagrodzenie osobowe ze składką ZUS 9m-cy x 108,36 = 975,24zł
5. Zakup żelazka 400,00zł
6. Wypożyczenie stołu 10,00zł
7. Pracownia chemiczna 9 m-cy x 5,00zł = 45,00zł
8. Magazyn sklepiku szkolnego 9 m-cy x 10,00zł = 90,00zł
9. Korytarz szkolny 9m-cy x 5,00 zł = 45,00zł
10. Telefon szkolny 9m-cy x 5,00zł = 45,00zł
Koszty własne ogółem : 9.395,34zł

Wynik finansowy = Przychody – Koszty
Wynik finansowy = 13.860,00 – 9.395,34
Zysk = 4.464,66
Przy założeniu , że zakupy i sprzedaż są wyłącznie gotówkowe wynik finansowy pokrywa się z przepływem środków pieniężnych .

Zysk
Wskaźnik rentowności = ----------------------------- x 100%
Przychód ze sprzedaży

4.464,66 zł
Wskaźnik rentowności = ------------------ = 32,2%
13.860,00zł

Wskaźnik rentowności wskazuje , iż z każdej zaangażowanej złotówki zyskujemy 0,32zł . Przy aktualnym oprocentowaniu lokat bankowych jest to bardzo opłacalne przedsięwzięcie .
1 5 1